024 3555 8805
CARA /


Notice: Undefined property: WP_Error::$term_id in /home/ismartki/public_html/cara.edu.vn/wp-content/themes/the-wp-fitness/archive.php on line 38

Notice: Undefined property: WP_Error::$term_id in /home/ismartki/public_html/cara.edu.vn/wp-content/themes/the-wp-fitness/archive.php on line 38

Notice: Undefined property: WP_Error::$term_id in /home/ismartki/public_html/cara.edu.vn/wp-content/themes/the-wp-fitness/archive.php on line 38

Notice: Undefined property: WP_Error::$term_id in /home/ismartki/public_html/cara.edu.vn/wp-content/themes/the-wp-fitness/archive.php on line 48

Notice: Undefined property: WP_Error::$term_id in /home/ismartki/public_html/cara.edu.vn/wp-content/themes/the-wp-fitness/archive.php on line 50

Notice: Undefined property: WP_Error::$term_id in /home/ismartki/public_html/cara.edu.vn/wp-content/themes/the-wp-fitness/archive.php on line 50

Notice: Undefined property: WP_Error::$term_id in /home/ismartki/public_html/cara.edu.vn/wp-content/themes/the-wp-fitness/archive.php on line 50

Notice: Undefined property: WP_Error::$term_id in /home/ismartki/public_html/cara.edu.vn/wp-content/themes/the-wp-fitness/archive.php on line 53

Notice: Undefined property: WP_Error::$term_id in /home/ismartki/public_html/cara.edu.vn/wp-content/themes/the-wp-fitness/archive.php on line 53
Trẻ nhỏ luôn cần cha mẹ khuyến khích, cho dù trẻ đang học tập bò, ném một quả bóng, hoặc vẽ một vòng tròn. Nhưng con bạn có thể quen với việc nghe quá nhiều lời khen “con giỏi quá”, đặc biệt...
Theo TS. Nguyễn Trọng Tiến- DolphinKids 177 Trung Kính chai sẻ 5 hoạt động bổ ích hằng ngày giúp trẻ phát triển cảm xúc cá nhân một cách toàn diện nhất
Lập kế hoạch là một kỹ năng quan trọng vì nó tạo điều kiện cho khả năng thiết lập các chiến lược, ưu tiên hành động và đạt được các mục tiêu mà trẻ đã đề ra
Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà trẻ em ngày nay cần trong tương lai đó là kỹ năng Tư Duy Phê Phán. Kỹ năng này là một trong nhóm 6 kỹ năng sống cần thiết của mỗi đứa trẻ cần có
Theo TS. Nguyễn Trọng Tiến - chuyên gia Kỹ năng sống của DolphinKids: “Thái độ quan tâm, chăm sóc của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, hiểu biết và quản lý cảm xúc của trẻ. Trẻ sẽ...