024 3555 8805

Chương trình iSmartKids

Chương trình giáo dục kỹ năng sống iSmartKids được xây dựng dành riêng cho học sinh mầm non, học sinh tiểu học. Phương pháp xây dựng bài giảng, tổ chức các hoạt động trong lớp học được tham khảo và áp dụng từ các chương trình phát triển kỹ năng sống hàng đầu của các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản và từ kinh nghiệm thực tiễn trong giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em Việt Nam.

Chương trình được xây dựng căn cứ trên tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ em từng giai đoạn: mầm non, tiểu học và đã được tổ chức đào tạo trong bảy năm qua cho hàng hàng học sinh tại Việt Nam.

Cha mẹ nào nuôi con mà không cảm thấy lo lắng và căng thẳng khi con: Nhút nhát, sợ người lạ, khó tập trung, quá hiếu động, bướng bỉnh, khó bảo, vốn từ và cách diễn đạt hạn chế, ý thức tự giác...
Cha mẹ nào nuôi con mà không cảm thấy lo lắng và căng thẳng khi con: Nhút nhát, sợ người lạ, khó tập trung, quá hiếu động, bướng bỉnh, khó bảo, vốn từ và cách diễn đạt hạn chế, ý thức tự giác...
Chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng sống toàn diện iSmartKids được xây dựng dành riêng cho học sinh mầm non, học sinh tiểu học và học sinh THCS. Phương pháp xây dựng bài giảng, tổ chức các...