giới thiệu về khóa học

Khóa học đặc biệt được thiết kế riêng cho học sinh từ 4-6 tuổi là hành trình 12 ngày, mang lại cho học sinh nền tảng vững chắc về: Kiến thức học đường: Tiếng Việt, Toán tư duy và tiếng Anh; Kỹ năng cần thiết tiền tiểu học ; Trải nghiệm thực tế tại trường học và hoạt động dã ngoại trải nghiệm; trải nghiệm giáo dục cùng lớp học STEM và Nghệ thuật

Thông tin về khóa học

thời khóa biểu dự kiến

học sinh được gì

đăng ký nhận thông tin khóa học