024 3555 8805

Chương trình học

Tổng hợp các chương trình học tại Dolphinkids

FasTracKids STEM là gì? - Chương trình FasTracKids STEM tập trung vào 3 mục tiêu chính: »  Phát triển các kỹ năng xã hội thế kỷ 21 »  Trang bị các kiến thức cơ bản gần gũi với cuộc sống thuộc các các lĩnh vực khoa học, công nghệ, toán học, robotics,...
Chương trình giáo dục kỹ năng sống iSmartKids được xây dựng dành riêng cho học sinh mầm non, học sinh tiểu học. Phương pháp xây dựng bài giảng, tổ chức các hoạt động trong lớp học được tham khảo và áp dụng từ các chương trình...
Khóa học Hè bán trú Cara Summer được xây dựng và đưa vào giảng dạy từ 2010 tại Hà Nội bởi Hệ thống giáo dục kỹ năng sống Cara. Đây cũng là khóa học hè bán trú đầu tiên theo mô hình “học mà chơi, chơi mà học” chú trọng đến phát triển...