024 3555 8805

Hợp tác đầu tư

Ngày 22 - 23/12/2018, hội nghị các đối tác nhượng quyền chương trình FasTracKids năm 2018 đã được tổ chức thành công tốt đẹp tại Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Cara – cơ sở Mỹ Đình.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt là đơn vị chuyên về đầu tư vào các dự án đào tạo; nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm/dịch vụ đào tạo về kỹ năng, làm giàu kiến...